calorMATIC 630

Regulator systemowy sterujący maks. 8 kotłami grzewczymi, 16 obiegami grzewczymi c.o., zasobnikiem c.w.u., pompą cyrkulacyjną c.w.u.
Możliwość internetowego zdalnego nadzoru i parametryzacji poprzez vrnetDIALOG

Komfortowe podgrzewanie ciepłej wody i c.o.

Sterowanie czasowe instalacją centralnego ogrzewania (3 obiegi c.o.), zasobnikiem c.w.u. i pompą cyrkulacyjną c.w.u.
 
Jeden regulator dla wszystkich zastosowan i rodzajów energii
 
Sterowanie różnymi kotłami jedno, dwustopniowym i z palnikiem modulowanym
 
System diagnostyczny  z autotestowaniem funkcji
 
Rozbudowywalny do 16 obiegów grzewczych i do 8 kotłów

Komfortowy w obsłudze

prosta obsługa dwa pokrętła
 
Teksty w języku polskim (7 linijek na wyświetlaczu
 
Wskazanie aktualnego trybu pracy na wyświetlaczu
 
Możliwość montażu w pomieszczeniu po zastosowaniu modułu VR 55 część obsługowa regulatora spełnia funkcję zdalnego sterowania
 
Możliwość zastosowania dodatkowych zdalnych sterowań w pomieszczeniach   VR 80 lub VR 90

Łatwy w instalacji

Nieprzestawialne połączenia wtykowe dzięki rozwiązaniu System PRO E
 
Podłączenie i rozbudowa w systemie E-BUS

Nowoczesny design

Możliwość zastosowania dodatkowych zdalnych sterowań w pomieszczeniach VR 80 lub VR 90
 

Typy urządzeń calorMATIC 630 i osprzętu

calorMATIC 630 wraz z 4 czujnikami VR 10 i 1 czujnikiem temp. zewnętrznej, obudową
 
wyposażenie dodatkowe moduł VR 55 do montażu elementu obsługowego w pomieszczeniu
 
wyposażenie dodatkowe zdalne sterowanie VR 90 do montażu w pomieszczeniu
 
wyposażenie dodatkowe zdalne sterowanie VR 80 do montażu w pomieszczeniu
 
wyposażenie dodatkowe  moduł VR 60 do sterowania nastepnymi 2-oma obiegami z mieszaczem
 
wyposażenie dodatkowe moduł VR 32 do sterowania kaskadowego kotłami Vaillant z e-BUS
 
wyposażenie dodatkowe moduł VR 30 do sterowania kaskadowego kotłami Vaillant z 7,8,9
 
wyposażenie dodatkowe moduł VR 31 do sterowania kaskadowego kotłami obcymi