Blok hydrauliczny

Zawiera dwa zawory trójdrogowe przełączające wraz z osprzętem i izolacją cieplną do układów wspomagania solarnego c.o. i c.w.u.