auroMATIC 620

Regulator systemowy VRS 620 sterujący układem solarnym wspomagającym podgrzewanie w.u. i centralne ogrzewanie,
Możliwość internetowego zdalnego nadzoru i parametryzacji poprzez vrnetDIALOG
 

Komfortowe podgrzewanie ciepłej wody i c.o.

Sterowanie solarne podgrzewanie wody i wspomaganie centralnego ogrzewania oraz sterowane instalacją centralnego ogrzewania
 
Jeden regulator dla wszystkich zastosowan i rodzajów energii
 
Wyświetlacz graficzny ciągle wskazujący uzysk energii z kolektorów słonecznych
 
Sterowanie czasowe instalacją centralnego ogrzewania (2 obiegi c.o.), zasobnikiem c.w.u. i pompą cyrkulacyjną c.w.u.
 
Sterowanie różnymi kotłami jedno, dwustopniowym i z palnikiem modulowanym (kaskada do sześciu kotłów poprzez moduły VR 32 lub VR 30 lub VR 31
 
System diagnostyczny  z autotestowaniem funkcji
 
Rozbudowywalny do 14 obiegów grzewczych w tym 13 z mieszaczem

 
Komfortowy w obsłudze

Prosta obsługa dwa pokrętła typu „wciśnij i kręć”
 
Teksty w języku polskim (7 linijek na wyświetlaczu
 
Wskazanie aktualnego trybu pracy na wyświetlaczu
 
Możliwość montażu w pomieszczeniu po zastosowaniu modułu VR 55 część obsługowa regulatora spełnia funkcję zdalnego sterowania
 
Możliwość zastosowania dodatkowych zdalnych sterowań w pomieszczeniach   VR 80 lub VR 90

Łatwy w instalacji

Nieprzestawialne połączenia wtykowe dzięki zastosowaniu rozwiązania System PRO E
 
Podłączenie i rozbudowa w systemie e-BUS

Nowoczesny design

Możliwość zastosowania dodatkowych zdalnych sterowań w pomieszczeniach VR 80 lub VR 90
 

Typy urządzeń auroMATIC 620 i osprzętu dodatkowego

auroMATIC 620 wraz z 3 czujnikami VR 10, 1 czujnikiem solarnym VR 11i  1 czujnikiem temp. zewnętrznej, obudową do montażu naściennego regulatora
 
wyposażenie dodatkowe moduł VR 55 do montażu elementu obsługowego w pomieszczeniu
 
wyposażenie dodatkowe zdalne sterowanie VR 90 do montażu w pomieszczeniu
 
wyposażenie dodatkowe zdalne sterowanie VR 80 do montażu w pomieszczeniu
 
wyposażenie dodatkowe  moduł VR 60 do sterowania nastepnymi 2-oma obiegami z mieszaczem
 
wyposażenie dodatkowe moduł VR 32 do sterowania kaskadowego kotłami Vaillant z e-BUS
 
wyposażenie dodatkowe moduł VR 30 do sterowania kaskadowego kotłami Vaillant z 7,8,9
 
wyposażenie dodatkowe moduł VR 31 do sterowania kaskadowego przekaźnikowego kotłami obcymi