Blok hydrauliczny

Zawiera dwa zawory trójdrogowe przełączające wraz z osprzętem i izolacją cieplną do układów wspomagania solarnego c.o. i c.w.u.
 

Łatwy dobór

Do współpracy  z zasobnikiem auroSTOR VPS SC 700, do układów solarnego wspomagania c.o. i c.w.u,

Szybka instalacja

porządkuje podłączenie instalacji grzewczej
 
gotowy i zmontowany zestaw elementów
 
energooszczędne doskonała izolacja cieplna

Doskonałe wzornictwo

wygląd dopasowany do wszystkich urządzeń Vaillant